9. Každý jsme originál.

Vycházejte z fyzických i psychických daností dětí i svých. Každý z nás je určitý typ jak somaticky, tak osobnostně. Máme rozdílný temperament, talent či nadání. Také zájmy, koníčky a přání. Někdo svůj věk trochu předbíhá, jiný je pozadu. Málokdo je ale přesně „podle tabulek“. Prostě každý jsme individualita.

  • Vaše dítě je introvertní, tiché- pravděpodobně z něj nebude řečník, kterého nikdo nepřehlédne.
  • Dítě je výkonnostní typ, chce být všude první a nejlepší- prostě nemá kupu kamarádů, protože každý nezvládne jeho tempo a úsilí
  • Dítě je hyperaktivní (ADHD)- těžko bude poslouchat Vaše rady, ať si vše nejprve promyslí a potom teprve jedná
  • Dítě je plačtivé a jemné- neočekávejte, že bude mít ostré lokty a se vším se samo vypořádá

Dítě má často své nastavení podle jednoho z rodičů. Stane se ale, že je i přesně obrácené a potom dochází ke vzájemnému nepochopení a k rozdílným očekáváním.

Na mnoha návycích se jistě dá zapracovat, některá základní nastavení ale nezměníme.

Je důležité poznat reálně možnosti svého dítěte i své. Jedině tak můžeme mít spokojené dítě a my se můžeme stát spokojenými a vyrovnanými rodiči.

Není podstatné, jaké typy jsou ve společnosti módní a momentálně populární, za dva roky to může být úplně jinak!