Za dyslexii mohou oči?

oko2

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.     Hippokratés

Dyslexie je porucha učení, která se projevuje obtížemi ve čtení, psaní a vyslovování.

Týká se přibližně 10% populace. Odborníci se ale shodují, že čísla mají spíše vzestupnou tendenci.

Důvody dyslexie nebyly dosud uspokojivě objasněny, ale  soudilo se, že příčinou je odlišné fungování mozku, dědičné vlivy, prostředí.

Nyní ale francouzští vědci zjistili, že poruchu lze zjistit poměrně snadnou diagnostikou očí.

Albert le Floch  a Guy Ropars z univerzity v západofrancouzském Rennes zkoumali v týmu 30 lidí s dyslexií a 30 bez poruchy.

Většina populace (90%) má jedno oko více dominantní než druhé. Dominantní oko pošle vjem do mozku dříve. Je to rychlá reakce. Dyslektik ovšem nemá žádné oko dominantní. Pokud jsou obě oči pravidelně uspořádány, dělá to výběr dominantního vjemu  složitějším a delším. Vzniká zrcadlový efekt, kdy je obtížné rozeznat např. písmeno  b od d, nebo 3 od E.  Lidem s dyslexií se Maxwellovy skvrny  v obou očích podobají.  Zdravý člověk má ale skvrny rozdílné, dominantní oko má kruhovou skvrnu a druhé oko má spíše skvrnu ve tvaru nepravidelné elipsy.

Pravidelnost v tomto případě není výhodou.

Je to podobné jako s leváctvím či praváctvím. Pro nás je taková preference vjemů praktická, protože mozek zpracovává vjemy přednostně. Toto je již prozkoumáno mnohem podrobněji.

Pro mne osobně je to podobné jako v obchodě. Čím více zboží je na výběr, tím déle mi trvá, než si vyberu. Zvažuji totiž hned několik parametrů.  Také jste již byli zmateni a nakonec nevybrali nic? Pro náš mozek prostě není jednoduché vybrat si. Je zmaten.

Konec trápení by mohlo přinést léčení pomocí LED lampičky. Ta vymazává druhotný obraz, který způsobuje dyslektikům zmatek. Při pokusu blikali do oka tak rychle, že čtoucí to ani nezaregistroval. Četlo se mu ale lépe. Otazníků ještě zbývá mnoho, aby se metoda potvrdila, je ještě třeba provést podrobnější výzkumy. Zatím zůstává také otázkou,  zda jsou tyto anomálie příčinou či následkem.

Těm, kterým tato porucha ztrpčuje život , však uvítají jistě každou možnost zlepšení.