10. Zbavte se pocitu, že je něco nespravedlivé!

Většinou to tak není. Co zaseješ, to sklidíš.

Nikdo nechce sedět s vaším dítětem?  Děti jsou upřímné. Někdy až moc. Neměňte přírodní zákony a zákony světa, prověřené časem! Jeden z nich zní: Jak zaseješ, tak sklidíš! Další: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Jak si usteleš, tak si i lehneš! Jakou kaši si navaříš, takovou si sníš!

Někdy pocítíte důsledky těchto přísloví  hned, jindy si nějakou dobu počkáte. Ale jisté je, že opravdu fungují. A teď bez obalu:

 1. Proč na vašeho syna/dceru vždy všechno svedou?
 • Nesvedou- skutečně to může být pravda. Nebo si často začali a naučili se škodolibě to nedokončit a zaonačit tak, aby to schytal někdo jiný- potom mu to někdy příště oplatí.
 • Svedou, protože se vaše dítě neumí bránit a to také není dobře. Pak byste se měli jako rodiče zamyslet také.
  1. Proč se nikdo nechce s vaším dítětem kamarádit?
 • Posmívá se.
 • Shazuje ostatní.
 • Chce vyniknout jen ono samo.
 • Protože je náladové a nikdo neví, kdy a co od něj čekat- nejistota.
 • Neúměrná agresivita (nepřiměřené reakce). Nevybavujete dítě radami typu? Jestli tě někdo bude bít, zbij ho ještě víc! Řekni mi a já ho zmlátím!
 • Neumí navazovat a udržet kvalitní vztah.
 • Vyčleňuje z party ostatní děti.
  1. Proč si spolužáci zasedli a ničí (kradou) mu/jí věci?
 • Dítě je „ pokouší“, takže mu vracejí stejně
 • Dítě je nepřiměřeně submisivní

Zlatá střední cesta-umí se vyrovnat se situací

4. Proč si uč. na dítě „ zasedla“- je nespravedlivá.

 • Dítě se neučí- nepřipravuje se.
 • Je líné, drzé, nemá správné návyky, je pomalé.
 • Nemá schopnosti.
 • Porucha pozornosti, porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).

Viďte to, prosím, reálně! Nestačí být jen chytrý, je třeba mít také správné návyky, plnit si povinnosti, chovat se přiměřeně a v neposlední řadě mít i určité schopnosti.

5. Uč. má neúměrné nebo přehnané nároky.

 • Většinou nemá– rozsah učiva je stanoven ve školním vzdělávacím plánu a dodržuje se.
 • Rozhodně je má na všechny děti stejné.

Prosím, nemluvte o škole negativně! Děti pak rády přejímají tyto myšlenky a zbavují se vlastní zodpovědnosti za důsledky svého chování a jednání.