Kdo jsem

Mgr. Lenka Hubatková

Vždy jsem se zabývala  jak prací s dětmi, tak i s dospělými  lidmi. Zajímám se o vzdělávání, výchovu, zdraví . Mým zaměřením kromě osobnostního rozvoje je i  image žen, móda a celkový životní styl.  Ráda pozoruji dění kolem sebe, souvislosti a kauzality mezi tělem a psychikou a vzdělávám se v tomto oboru. Zajímají mě nové vědecké poznatky, stejně jako staré a léty osvědčené postupy.  Miluji a obdivuji hudbu, lidi, přírodu, literaturu, umění- jednoduchost a prostotu. Věřím v energii přírody i lidí.

Myslím, že ke šťastnému životu je třeba propojit několik oblastí a vyrovnat je, proto také mé motto zní: „ S energií v harmonii“.

 • Narodila jsem se ve Znojmě
 • Vzdělání: Vysoká škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta: Pedagogická
 • Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • 28 let učitelské praxe
 • Kurzy  Reiki- III. stupeň
 • Kineziologie- II. stupeň
 • Kurzy Oriflame(líčení, barevná typologie, péče o pleť)
 • Evaluaci a hodnocení výukových programů pro výuku a pro děti
 • Odborné články na webech i v časopisech související s rozvojem dětí, podpoře nadání a moderní formě výuky
 • Aktivní spolupráce s Mensou ČR
 • Spolupráce s českým výrobcem výukových programů pro děti, kde se angažuji i nyní
 • Prezentace na konferencích a školách
 • Byla jsem lektorkou v hudební škole Yamaha
 • 18 let  kosmetická poradkyně Oriflame
 • Absolvovala jsem řadu odborných školení a seminářů, např. na identifikaci a rozvoj nadaných žáků, na využití moderních technologií ve výuce, na čtenářskou a matematickou gramotnost a v neposlední řadě i kurz kreslení  pravou  mozkovou hemisférou, také několik kurzů se známým ilustrátorem a kreslířem A.
 • Účast na různých typech kurzů osobnostního rozvoje
 • Kurz Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí- primárně logopedická prevence
 • Certifikát úspěšného absolventa výcviku profesionálních koučovacích dovedností v Result Coaches, mezinárodní škole koučů
 • Certifikát Talentwork , talentový výcvik k praktickému využití výsledků z testů Strengthsfinder 2.0 (nově CliftonStrenghts 2.0)
 • Mentoring pro učitelské týmy
 • Mé motto:  „ S energií v harmonii“

Foto 2