Manuál pro rodiče prvňáčků  

Jak zvládnout první třídu

Rodiče a učitelé často chtějí pro děti to samé, přesto se tak často rozchází.

Proč? To se pokusím vysvětlit v následujících bodech. Každému bodu je také věnován samostatný článek.

Desatero pro vzorné rodiče

  1. Uzavřeli jsme registrované partnerství– vy víte vše o mně a já o vás
  2. Nechme si to pro sebe (a pro vás)
  3. Berme 1. třídu jako příležitost sami vyrůst (co ještě neumíme, to se naučíme- změna životního stylu)
  4. Proboha- nestrašte ty děti, hororů jsou plné zprávy a pohádky
  5. Buďme sami k sobě upřímní– reálná očekávání
  6. Nekažme to těm dětem! Některé věci ještě nemohou dělat samy, potřebují vás!
  7. Nekažme to těm dětem II. Některé věci umí samy- nepotřebují vás! Když to budete dělat za ně- přímo škodlivé.
  8. Učitelka má vaše děti i vás obvykle ráda. (strach) Uvědomte si- kdyby to tak nebylo, nechá vás klidně být v omylu, že vše je správné a nic vám nevytýká. Slyšet chyby je velmi nepříjemné.
  9. Každý jsme individualita. Vycházejte z fyzických i psychických daností dětí i svých. Buďte spokojení rodiče.
  10. Zbavte se pocitu, že je něco nespravedlivé! Většinou to tak není. Co zaseješ, to sklidíš.  Neměňte zákony světa a přírodní zákony.