4. Proboha- nestrašte ty děti!

Stačí, že hororů jsou plné zprávy a pohádky.

*Počkej ve škole, tam ti ukážou!

* Jestli doneseš 5 (poznámku…), tak uvidíš!

* Nic si nenech líbit!

* Kdyby ti někdo něco udělal, hned mu to vrať- a víc!

* Hned mi to řekni, já si na něj došlápnu!

* Ve škole budeš muset poslouchat, sedět tiše atd. ( a doma poslouchat nemusí- máte jiná pravidla?)

* Ta učitelka chce po dětech a rodičích hrozně moc! ( Děti pak neuznávají autoritu ani v budoucnu…problémy)

* Skončí hraní!

* Budeš mít povinnosti, brzy vstávat…dělat věci, které ti budou nepříjemné- tak už to v životě chodí.

Ani v zaměstnání nemáte vždy full servis- ten se očekává od vás! Nemějte předem negativní očekávání a nestrašte jimi své děti- nahrává to  nepřiměřenému řešení situací.